Zákon o pedagogických pracovnících

Podrobné informace o kvalifikačních požadavcích na všechny pedagogické profese naleznete v zákoně o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. nebo ve výkladu tohoto zákona, který jsme pro vás připravili.

Výklad pracuje s podobou zákona, která je platná pouze do konce srpna 2023. Od začátku září pak účinnosti nabývá jeho novelizovaná podoba. Na aktualizované verzi výkladu aktuálně pracujeme.

Rozcestník: kde chcete učit?

Vyberte si, kde chcete učit, a my vám ukážeme, jak na to! Pokud vás ještě před tím zajímá, jaké předměty budete (po doplnění pedagogické kvalifikace) moci se svojí specializací učit, podívejte se do naší tabulky.(Tato tabulka není oficiálním stanoviskem MŠMT, ale byla vytvořena na základě praxe ředitelů a ředitelek škol s učiteli, kteří si doplňovali pedagogickou kvalifikaci k již dokončenému odbornému vzdělání.)