Podporují nás

Chcete s námi spolupracovat či přispět k naší práci? Chcete nám pomoct finančně nebo s naší prací? Ozvěte se na info@zacniucit.cz a společně to vymyslíme!

Podpořte Začni učit!

Podpořte náš projekt na Darujme a měňte české školství společně s námi! Můžete nám poslat jednorázový příspěvek, nebo nás podporovat pravidelně. Už pouhých 300 korun měsíčně nám pomůže víc, než si myslíte.

 

S kým spolupracujeme?

Finanční podporovatelé

Nadace České spořitelny zajistila stabilní vedení organizace. Spolu také realizujeme projekt Den pro školu a pomoc ukrajinským pedagožkám. 

Nadační fond Abakus je dlouhodobým partnerem pro rozvoj a provoz organizace. Financuje také tvorbu webových stránek, komunikaci a marketing zaměřený na získávání nových zájemců o profesi učitele.

Qminers přispívají k zajištění chodu organizace Začni učit!

Nadace RSJ podporuje advokační práci a fungování Začni učit!

Nadace Blížksobě je partnerem programu Zkus učit!

Karlovarský kraj je partnerem eventu „Řešíme nedostatek učitelů v Karlovarském kraji“.

Díky podpoře od MHMP můžeme realizovat program Zauč se! v Praze.

Realizace programů pro budoucí učitele a projekt Mýty o učitelství byly podpořeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy „Na učitelích záleží“.

Nadace Vodafone Česká republika podpořila vývoj první verze webu Začni učit! v programu Laboratoř.

Nadační fond Zeměkvět přispívá k zajištění chodu organizace Začni učit!

Nadační fond Kladné nuly podpořil advokační práci a programy Zkus učit! a Zauč se!

Nadační fond Purple Foundation podpořil programy Zkus učit! a Zauč se!

Nefinanční podporovatelé

Dobrovolníci sdružení na platformě Česko.Digital pomohli proměnit v realitu naši představu o webu, který provádí zájemce o učitelskou kariéru na celé jejich cestě za katedru.

Analytický nástroj Smartlook nám pomáhá neustále zlepšovat web Začniučit.cz

Advokační fórum Nadace OSF nám poskytuje advokační konzultace.

Spolupráce

Spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy spolupracujeme na motivaci zájemců o učitelství.

Spolu s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity spolupracujeme na motivaci zájemců o učitelství.

Projekt SYPO systematicky podporuje všechny učitele a ředitele. Speciální pozornost věnuje školám se začínajícími učiteli, propojuje školy a učitele v metodických kabinetech, přispívá k profesnímu rozvoji ředitelů.

Díky organizaci Otevřeno se podílíme na změně vzdělávání pedagogů.

Spolu s organizací Učitel naživo se podílíme na změně vzdělávání v České republice.

Díky Učitelské platformě jsme v kontaktu se zkušenými učiteli a společně měníme pohled na učitelskou profesi.

SKAV představuje důležitého partnera, který sdružuje mnoho subjektů s cílem změnit české vzdělávání.

Spolu s edu.cz poskytujeme důležité informace učitelům a o učitelství.