Jak začít dělat asistenta pedagoga

Požadované vzdělání pro výkon profese asistenta pedagoga (dále jen AP) se liší podle toho, kterou úroveň odbornosti budete jako asistent*ka vykonávat: