Jak začít učit na 1. stupni ZŠ

Pokud chcete učit na 1. stupni základní škol, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

Pokud nemáte ani jedno z toho, budete si muset některou z těchto věcí doplnit.

Malé doporučení: Pokud tušíte, že byste ráda*a v budoucnu učil*a ve školce, je nejvýhodnější vybrat si „univerzální“ obor, se kterým to bude jednodušeji možné – např. speciální pedagogiku pro učitele (více níže).

1

Mgr. z učitelství 1. stupně ZŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na 1. stupni ZŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství 1. stupně ZŠ, jinak také primární pedagogiky.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit na 1. stupni základky, vystudujete magistra v oboru Učitelství 1. stupně ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-a

 

2

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Pokud chcete učit na 1. stupni ZŠ a máte magistra z učitelství pro 2. stupeň ZŠ nebo učitelství pro SŠ, stačí doplnit si

studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ

To znamená, že pokud máte magistra z učitelství 2. stupně ZŠ nebo SŠ a později zjistíte, že by vás lákal spíše 1. stupeň, stačí doplnit si k tomu studium k rozšíření odborné kvalifikace pro 1. stupeň ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-c

3

Mgr. z učitelství pro ZUŠ toho oboru, který budete učit

Pokud chcete učit nějaký umělecký předmět na 1. stupni ZŠ, stačí vám magisterské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Pokud máte tedy vystudován např. obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, můžete učit výtvarnou výchovu i na 1. stupni ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-d

4

Mgr. / MgA. umělecko-pedagogického zaměření

Pokud chcete učit umělecké předměty na 1. stupni ZŠ, stačí vám k tomu magisterský titul z oboru daného umělecko-pedagogického zaměření.

Pokud máte tedy „uměleckého“ magistra a zjistíte, že můžete prokázat tzv. umělecko-pedagogické zaměření, pedagogickou kvalifikaci máte.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-e

5

Mgr. z pedagogiky, učitelství MŠ, vychovatelství nebo pedagogiky volného času

Pokud chcete učit na 1. stupni ZŠ a máte Mgr. z pedagogiky, učitelství MŠ, vychovatelství nebo z pedagogiky volného času, stačí vám dodělat si

studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-b

6

Mgr. ze speciální pedagogiky pro učitele

Pokud chcete učit na 1. stupni ZŠ, stačí vám magisterský titul ze speciální pedagogiky pro učitele.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit na 1. stupni, vystudujte magistra v oboru Speciální pedagogika pro učitele.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. i) a podle něj § 7 odst. (2) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-2-a

7

Mgr. ze speciální pedagogiky

Pokud chcete učit na 1. stupni ZŠ a máte Mgr. ze speciální pedagogiky (nikoliv ze speciální pedagogiky pro učitele), stačí vám dodělat si

studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. i) a podle něj § 7 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-2-b

8

Mgr. z přípravy učitelů předmětů tělovýchovného nebo uměleckého zaměření 2. stupně ZŠ nebo SŠ – jen pro výuku TV, HV, VV

Pokud máte např. magistra z učitelství HV pro 2. stupeň, můžete tento předmět učit na 1. stupni ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-f

9

Bc. z vychovatelství – jen pro výuku TV, HV, VV

Pokud máte bakaláře z vychovatelství, můžete učit hudební a výtvarnou výchovu i tělocvik.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. g) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-g