Jak začít učit v mateřské škole

Pokud chcete učit v mateřské škole, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

Pokud nemáte ani jedno z toho, budete si muset některou z těchto věcí doplnit. Další, a pravděpodobně jednodušší cestou do školky pro vás může být práce asistenta pedagoga.

Malé doporučení: Pokud tušíte, že byste rádi v budoucnu učili na 1. stupni ZŠ, je nejvýhodnější vybrat si “univerzální” obor, se kterým to bude jednodušší – např. speciální pedagogiku pro učitele (Mgr.) nebo rovnou učitelství 1. stupně ZŠ (Mgr.).

1

Bc. z učitelství MŠ

Pokud chcete učit v MŠ, stačí minimálně bakalářský titul z učitelství MŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit ve školce, stačí vystudovat bakaláře v oboru Učitelství pro mateřské školy.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p6-1-a

2

Bc. z pedagogiky, učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství nebo pedagogiky volného času

Pokud chcete učit v MŠ a máte Bc. z pedagogiky, učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství nebo z pedagogiky volného času, stačí vám dodělat si

studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů MŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p6-1-b

3

Bc. ze speciální pedagogiky

Pokud chcete učit v MŠ, stačí vám alespoň bakalářský titul ze speciální pedagogiky.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit ve školce, vystudujete bakaláře v oboru Speciální pedagogika.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. g) a podle něj § 6 odst. (2) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p6-2-a

4

Dis. z učitelství MŠ

Pokud chcete učit v MŠ, stačí vám titul Dis. z učitelství MŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit ve školce, vystudujte VOŠ v oboru Učitelství pro mateřské školy.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p6-1-c

5

Dis. z vychovatelství

Pokud chcete učit v MŠ a máte Dis. z vychovatelství, stačí vám dodělat si

studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů MŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p6-1-d

6

Dis. ze speciální pedagogiky

Pokud chcete učit v MŠ, stačí vám titul Dis. ze speciální pedagogiky.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit ve školce, vystudujte VOŠ v oboru Speciální pedagogika.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. g) a podle něj § 6 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p6-2-b

7

Maturita z učitelství v MŠ

Pokud chcete chcete učit v MŠ, stačí vám maturitní zkouška z učitelství MŠ.

Tedy pokud jste vystudoval*a pedagogickou střední školu v oboru předškolní pedagogiky a máte z něj maturitu, můžete učit ve školce.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p6-1-e

8

Maturita z vychovatelství

Pokud chcete učit v MŠ a vystudoval*a jste pedagogickou střední školu v oboru vychovatelství a máte z něj maturitu, stačí vám dodělat si

tzv. jednotlivou zkoušku (podle § 113 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání tzv. školský zákon), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p6-1-f