Můžu učit?

A to hlavní je, že můžete začít hned!
Máte dokonce i oporu v zákoně.

Pedagogické minimum však neexistuje. Takže co s tím?

V září 2023 vstoupila v platnost novela zákona o pedagogických pracovnících. Na její schválení jsme čekali opravdu dlouho a nyní mohou z její platnosti čerpat nejen už učící. Novela se ve svém znění věnuje i začínajícím učitelům a pozornost dostávají také zájemci o učitelství.

Nejčastější je (nejen z naší zkušenosti) otázka:

„Můžu učit i bez kvalifikace?“

Díky novele zmiňovaného zákona mohou od 1. 9. 2023 začít učit i zájemci bez pedagogické kvalifikace a vzdělání si doplnit během prvních třech let práce ve školství. Do začátku je dobré mít motivaci, možnost si udělat čas na učení a chuť postupně si doplnit pedagogické vzdělání.

Nebojte se proto odpovídat na zajímavé pracovní nabídky ve školství, i když zatím nemáte potřebnou kvalifikaci.

Jak to funguje v praxi?

Pokud v době nástupu do školství nemáte pedagogickou kvalifikaci, můžete začít učit  dle této tabulky. Jak už padlo výše, kvalifikaci si můžete doplnit do tří let od nástupu do práce ve školství.

Jaké mám vzdělání?Co můžu učit?Na jakém stupni?
Mgr. se zaměřením na vyučovaný předmětvšeobecně-vzdělávací předměty2. stupeň ZŠ/SŠ
Bc. z pedagogických věd a probíhající pedagogický navazující Mgr.všeobecně-vzdělávací předměty2. stupeň ZŠ/SŠ
maturita + 5 let praxepraktické předměty
výuční list + 5 let praxepředměty odborného výcviku
Mgr. odpovídající vyučovanému předmětu + 5 let praxeodborné předměty

Všeobecně-vzdělávacími předměty jsou typicky např. čeština, občanská výchova, dějepis, základy společenských věd apod., matematika, přírodopis, fyzika, chemie apod.

A co se skrývá pod tou pedagogickou kvalifikací? Nemusí to být nutně 5 let studia. Možná jste tento typ studia znali pod už zaniklým názvem „pedagogické minimum“. Nahradilo jej doplňkové pedagogické studium (DPS). Toto studium bývá uskutečňované vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Oborů i škol je hodně. Směle se vrhněte do legislativní džungle, projděte si seznamy škol a vyberte si tu pravou.

No a nebo využijte služeb našeho interaktivního průvodce, který vás džunglí bezpečně provede. Stačí mu říct, jaký máte nejvyšší dosažený titul, na kterém stupni a jaký předmět byste rádi učili.

Najděte si práci ve školství

Pokud už víte, na který stupeň se chcete vydat a které předměty chcete učit, můžete využít naši službu Kde učit? a najít pro sebe tu pravou – školu, práci a pozici – ve školství.

Pokud tápete, které předměty budete moci učit se svým vzděláním, podívejte se do naší tabulky. Dali jsme dohromady vysokoškolské obory a spárovali je s druhostupňovými předměty základních škol.

Definitivní rozhodnutí je na řediteli školy. Ten by měl při posuzování odborné kvalifikace uchazeče porovnat obsah studia, které uchazeč absolvoval, se vzdělávacím obsahem vyučovaného předmětu a našel pokud možno co největší shodu.

(Tabulka není oficiálním stanoviskem MŠMT, ale byla vytvořena na základě praxe ředitelů a ředitelek škol s učiteli, kteří si doplňovali pedagogickou kvalifikaci k již dokončenému odbornému vzdělání.)

Na co se nás často ptáte:

Pokud máte vzdělání ukončené maturitní zkouškou, můžete učit předměty praktického vyučování nebo odborného výcviku, typicky na SŠ nebo středním odborném učilišti. Musíte si však doplnit pedagogické vzdělání s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

Díky novele zákona o pedagogických pracovnících můžete začít učit hned a pedagogické vzdělání v podobě CŽV studia pedagogiky pro učitele 2. stupně ZŠ nebo SŠ si doplnit v prvních třech letech práce ve školství.

Které předměty budete moci učit, závisí na řediteli*ředitelce školy. Vedení by mělo při posuzování odborné kvalifikace uchazeče o místo učitele porovnat obsah studia (stanoveno v příloze k diplomu – diploma supplement), které uchazeč absolvoval, se vzdělávacím obsahem vyučovaného předmětu a najít co největší shodu. 

Zároveň platí, že pokud svým předmětem nenaplníte plný úvazek, je na řediteli, jestli vás nechá učit i další předměty. Většinou to funguje tak, že jakmile jste jednou kvalifikovaná učitel*ka, po domluvě s ředitelem a dle potřeb školy i aktuálního stavu učitelů různých předmětů na dané škole, může vás pak nechat učit i další předměty, které jsou zrovna potřeba. Můžete si také doplnit aprobaci na další předměty prostřednictvím studia učitelství daného předmětu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Učitelství 1. stupně je náročnější na pedagogickou kvalifikace než učitelství 2. stupně nebo SŠ. Ve většině případů není možné si jednoduše doplnit kurz CŽV jako je tomu u druhého stupně a SŠ.

CŽV studium pro učitelství 1. stupně si můžete doplnit jen pokud máte vystudován jeden z těchto oborů:

učitelství MŠ,
vychovatelství,
pedagogiku,
pedagogiku volného času.

Pokud ani jeden z nich nemáte, musíte vystudovat magisterský obor. Vybrat si můžete buď z učitelství 1. stupně, nebo speciální pedagogiku pro učitele. Všechny možnosti, jak učit na 1. stupni, najdete zde.

Existuje ještě jedna jednodušší cesta, a to kvalifikovat se jako učitel*ka druhého stupně. Ke svému odbornému magisterskému vzdělání si doplníte CŽV studium pedagogiky pro učitele 2. stupně ZŠ nebo SŠ. V praxi to pak funguje tak, že stačí, abyste na stupni, pro který jste kvalifikovaný*kvalifikovaná (tedy 2.), učil*a alespoň 10 % svého úvazku – ve zbytku pak můžete učit 1. stupeň.

Programy a kurzy najdete na stránkách jednotlivých vysokých škol. Pokud se chcete v nabídce lépe zorientovat, vše najdete na našich stránkách tady, kde si studium můžete filtrovat podle různých kritérií.

V Začni učit! se snažíme zákon co nejvíce zjednodušit. Výklad zákona najdete tady. Využít můžete také interaktivního průvodce, který vás provede legislativní džunglí.