Řešíte jako zřizovatelé škol nedostatek učitelů?

Českému školství chybí až 6 000 kvalifikovaných učitelů. To také může znamenat celkem 444 zavřených škol nebo 81 000 dětí bez učitele. Mezi kraji jsou navíc velké rozdíly, kdy ve větších městech je potřeba škol lépe saturována a některé kraje se naopak dlouhodobě potýkají s opravdu velkým nedostatkem kvalifikovaných vyučujících. Připravili jsme pro zřizovatele škol několik tipů, jak řešit nedostatek učitelů v kraji.

Případová studie

V březnu 2023 jsme v loketské Dvoraně uspořádali setkání s více než 80 odborníky na vzdělávání v kraji. Zúčastnili se ředitelé základních i středních škol, starostové, zástupci školských odborů na radnicích, ale i hejtman Karlovarského kraje a někteří zastupitelé. Nechyběl ani Jan Mušuta z ministerstva školství, Karel Gargulák z PAQ Reasearch, zástupci Národního pedagogického institutu a v neposlední řadě zainteresovaná veřejnost, včetně několika zájemců o učitelství. 

Proč zrovna Karlovarský kraj?

Protože je společně s Ústeckým krajem oblastí, kterou dlouhodobě trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Zajímal nás pohled nejen zřizovatelů, ale i samotných škol – potažmo jejich ředitelů a ředitelek.

Cílem setkání bylo vytvořit společný prostor k diskuzi nad návrhy řešení nedostatku učitelů v Karlovarském kraji. Představili jsme programy a aktivity, které používáme v Začni učit!

Panelová diskuse v závěru akce přinesla podněty k řadě z nástrojů, které vám nyní přinášíme v přehledných bodech.

Realizaci akce podpořil Karlovarský kraj.
Zdroj grafu: https://www.datapaq.cz

Galerie z akce

Kompletní galerii najdete na tomto odkaze.

Jak řešit nedostatek učitelů?

Zde je 8 nástrojů, které můžete z pozice zřizovatele začít realizovat kdekoliv v republice. Můžete s nimi začít sami, nebo s (naší) pomocí. Věříme, že tyto nástroje vám mohou pomoci snížit nedostatek motivovaných a kvalifikovaných učitelů a učitelek ve vašem kraji.

Ředitelé škol by měli mít prostor stát se pedagogickými lídry, kteří si skládají učitelský tým podle svých představ, vize a aktuálních potřeb školy. K tomu potřebují tzv. „odbřemenit“ ve věcech nepedagogických. Samozřejmě musí vědět, koho hledají. Na hledání samotné už ale nemusí být sami.

Co můžete udělat vy?

Potkejte se se svými řediteli a ředitelkami a zjistěte, co jim nejvíce brání v tom být v roli  pedagogického lídra – v roli, kterou za ně nemůže vzít nikdo jiný. Zamyslete se společně nad tím, zda můžete zaměstnat nebo přispět např. na sdíleného personalistu, správce budov, nebo třeba markeťáka.

Za poslední roky došlo k razantním změnám v platech učitelů a další se chystají. V některých krajích lze výši učitelských platů využívat jako velké lákadlo. S jejich zvyšováním se totiž například vyučující v Karlovarském kraji stávají v podstatě ekonomickou elitou. Protože při srovnání průměrných mezd napříč kraji má stejný plat jinou sílu. Životní náklady se sice neliší přímo úměrně, ale přeci jen třeba v KVK budou významně nižší než v Praze. Což třeba hlavně pro učitelské páry může hrát roli. Spousta potenciálních zájemců z široké veřejnosti o tom ale stále neví, i když by to pro ně mohl být jeden z rozhodujících argumentů. Zároveň školy stále mají mnoho možností, jak získávat peníze na platy i mimo finanční balíček z MŠMT.

Co můžete udělat vy? 

Podporujte své ředitele v hledání příkladů dobré praxe na jiných školách a umožněte jim další vzdělávání. Některé školy velmi zručně využívají státní i evropské dotace. Peníze jde shánět i u různých nadací podporujících vzdělávání a za zmínku stojí i firemní či individuální fundraising (= získávání prostředků na obecně prospěšnou činnost). Platový problém ale není jen u učitelů – aby školy dobře fungovaly, potřebují také psychology, asistenty pedagoga, speciální a sociální pedagogy, kde se situace zdaleka tolik nezlepšuje.

Nabídněte svým školám městského či krajského fundraisera (viz 1. Podpora ředitelů jako lídrů).

Získané peníze totiž mohou školy použít nejen k dalšímu ocenění svých učitelů a dalších pedagogických pracovníků, ale i ke zpříjemňování pracovního prostředí (tj. i prostředí pro učení dětí), nákup modernějších pomůcek apod. I to je totiž důležitý aspekt, který přispívá k “lákavosti” školy pro potenciální učitele.
Zároveň jim doporučte, aby o lepších financích více mluvili, například rámcově uváděli výši platu už
v inzerátu na vypsané pozice.

Zřizovatelé často mají možnost nabízet i materiální zajištění, proto tento nástroj patří mezi nejčastěji využívaný.  Mohou to být:

  • náborové příspěvky pro nové učitele,
  • finanční podpora studentů učitelství,
    nabídky městských bytů
  • příspěvek na dopravu nebo telefon,
  • služební mobil,
  • počítač pro osobní účely a další.

Na řešení problému nedostatku učitelů však většinou nemají nijak valný efekt, protože se o těchto výhodách potenciální zájemci o učitelství nedozví. Kamenem úrazu při využívání těchto pobídek může být tedy nedostatečná propagace a jejich komunikace navenek – uchazečům i potenciálním zájemcům.

Co můžete udělat vy? 

Zjednodušeně – tohle je to nejmenší, co můžete udělat. Správný marketing těchto benefitů (jakož i lákání k učitelství obecně, viz níže 5. Zvyšování atraktivity učitelství) je však klíčový pro úspěšnost tohoto nástroje.

Představte si, že jste zájemce o učitelství – kde se o těchto lokálních učitelských benefitech můžete dozvědět? Stačí to?

Zamyslete se spolu se školami nad tím, co opravdu funguje, a společně upravte informace na webu nebo udělejte menší komunikační kampaň v lokálních médiích, kde „prodáte“ všechny benefity, které společně poskytujete, spolu s inzeráty na učitele, které hledáte. (Více viz 5. Zvyšování atraktivity učitelství)

Učitelství je celoživotní cestou, která nekončí promocí na pedagogické fakultě. Prvních pět let za katedrou bývá nejnáročnějších a bez správné podpory toto povolání opouští 25 % začínajících vyučujících. A málokdy se vrací. Tomuto se dá předejít právě podporou začínajících učitelů – např. tím, že jim zajistíme uvádějící učitele, a vytvoříme v regionu prostor, kde se mohou setkávat, sdílet a učit se od sebe navzájem. 

Pod hlavičkou Národního pedagogického institutu ČR a jeho projektu SYPO vznikly Příručky pro školy se začínajícími učiteli, na nichž jsme se spolupodíleli. Jedná se o triádu materiálů jak pro začínající učitele, tak pro ty uvádějící, ale v neposlední řadě také pro vedení škol. Školy, které chtějí o své nové učitele pečovat, jim pak umožňují (a častokrát i platí) účast na programech speciálně určených pro začínající učitele. Jedním z nich je i naše pololetní Zauč se!.

Co můžete udělat vy?

Mluvte se školami o tom, zda mají uvádějící učitele, podle jakého klíče je přidělují a jaké podmínky mají tito vyučující pro uvádění začínajících učitelů. Ptejte se, jak je můžete ještě víc podpořit.
Iniciujte a pomozte vytvořit lokální komunitu začínajících učitelů – například tím, že zorganizujete první sdílecí setkání pro začínající učitele z různých škol

Můžeme vám pomoci sehnat vhodného průvodce, vytvořit „odlehčenou“ verzi lokálního komunitního programu Zauč se! nebo pomoci zorganizovat vlastní online sborovnu.

Stejně jako lákají firmy nové zaměstnance, tak i kraje, regiony či obce by měly lákat potenciální učitele.
V ČR chybí 6 000 vyučujících. Je tu však okolo 110 000 lidí, které učitelství láká, ale z různých důvodů se pro něj ještě nerozhodli definitivně. Musíme je tedy
správně oslovit a podpořit je v podniknutí dalšího kroku – ať už je to doplnění pedagogické kvalifikace nebo rovnou reakce na vypsaný inzerát. 

Náš web Začni učit! je platformou, na které každý zájemce o učitelství najde vše, co potřebuje pro to, aby se učitelem stal. Pravidelně realizujeme komunikační kampaně na podporu učitelství – např. naši vlastní
s názvem
Cesty k učitelství

Co můžete udělat vy? 

Svým školám určitě umožňujete zveřejňovat inzeráty s nabídkami učitelských pozic na svých stránkách a ve zpravodajích. Zkuste je společně přepsat tak, aby dokázaly přilákat k učitelství i lidi, kteří zatím ve školství nepracovali. 

Na stránkách obce, regionu či kraje můžete vytvořit přímo podstránku věnovanou podpoře
a benefitům, které učitelům nabízíte
. Nebo na stránku s inzeráty na učitelské pozice vložte některé
z našich
videopříběhů Cesty k učitelství a odkaz na web Začni učit! 

V ideálním případě realizujte vlastní komunikační kampaň na podporu zvýšení atraktivity učitelského povolání ve vašem regionu. 

Společně můžeme najít a natočit učitele z vašeho regionu, nebo vymyslet úplně novou kampaň. Se vším výše uvedeným vám můžeme pomoci.

Pokud v regionech umožníme zájemcům o učitelství si vyzkoušet učení ve škole blízko jejich bydliště, zvyšujeme tím pravděpodobnost, že v budoucnu na škole zůstanou a začnou na ní učit.

Inspirací mohou být naše programy Den pro školu nebo Zkus učit!, které takovou možnost na vybraných školách v různých krajích nabízí.

Zájemci o učitelství jsou často v počátku nejistí a nechtějí se vrhat po hlavě do učitelství a doplňování kvalifikací. Zvláště pokud si nejsou jistí, že jim role vyučujícího půjde a bude je to bavit. Tím, že jim umožníme si to vyzkoušet, zvyšujeme pravděpodobnost, že pokud se po této zkušenosti pro učitelství rozhodnou, zůstanou u něj. Až polovina účastníků našeho Zkus učit! nastupuje do škol

Co můžete udělat vy?

Mluvte se svými školami o tom, zda takovou možnost nabízí a jak to probíhá. Pokud to nedělají, zamyslete se společně nad tím, jak mohou začít. Doporučte svým školám Den pro školu a sdílejte informace o něm – můžete tak nalákat potenciální zájemce o učitelství.

Pokud chcete možnost zkusit učit začít ve svých školách koncepčně nabízet, ozvěte se nám. Můžeme vám pomoci dostat Zkus učit! i do vašeho regionu.

Lidé, kteří nepůsobí ve školství, většinou tuší o možnosti doplnění jakéhosi mýtického „pedagogického minima“. To dnes již neexistuje, nahradily ho tzv. „DPSky“ (doplňující pedagogická studia) nebo „studium pedagogiky“. Zájemci většinou stráví úmorné hodiny studiem zákona o pedagogických pracovnících, které je často úplně odradí nebo jim dá (většinou mylný) dojem, že pro ně rozumná cesta k učitelství neexistuje. Proto jsme vytvořili tzv. interaktivního průvodce výběrem ped. kvalifikace, který jim jednoduše pomůže najít vhodné doplňující studium.

Co můžete udělat vy?

Dejte na své webové stránky odkaz na interaktivního průvodce výběrem pedagogické kvalifikace.
Komunikujte s nejbližšími fakultami připravujícími učitele o tom, jací učitelé vám chybí.
Prohlubte spolupráci s pedagogickými fakultami a společně hledejte cesty, jak otevřít v kraji další kvalifikační centra a rozšířit možnosti pedagogického studia.

Mnoha školám se vyplácí budovat si databázi potenciálních učitelů – ať už to jsou bývalí šikovní absolventi nebo doporučení od místní kadeřnice, které se zákazníci pravidelně svěřují, že by je učitelství lákalo. Těmto lidem pak ředitelé vytváří pracovní pozice „na míru“. V Začni učit! aktuálně vyvíjíme nástroj, kterému pracovně říkáme „Tinder” pro zájemce o učitelství a ředitele škol. Vytváříme databázi zájemců o učitelství, kteří navštívili náš web a zajímaly by je inzeráty, které odpovídají jejich lokalitě a odbornosti. Na druhé straně vytváříme databázi škol, které hledají motivované učitele, a jejich inzerátů.

Co můžete udělat vy?

Pomožte svým školám upravit inzeráty na nové učitele tak, aby byly lákávé i pro nadšené lidi zvenku. Doplňte info o vizi školy, o benefitech, které škola i vy jako zřizovatel nabízíte. Nabídněte školám zaměstnance nebo firmu, která jim s hledáním nových lidí pomůže.

Zaposlouchejte se do podcastu, kde se dozvíte vše důležité

V souvislosti s výzkumem (a následným eventem za podpory Karlovarského kraje) přijala naše regionální manažerka Sandra pozvání do podcastu Slyším západ od hnutí KultiVary.

Máte pocit, že se vás tato problematika také týká? Začněte být změnou, kterou chcete vidět ve svém kraji. Nemusíte změnit hned všechno a rozhodně na to nebudete sami. Napište naší regionální koordinátorce Sandře!

Napište Sandře na sandra@zacniucit.cz

Proč zrovna Začni učit!?

My v Začni učit! se nedostatkem učitelů v českém školství zabýváme již dlouhodobě. V případě, že hledáte podporu nebo byste se rádi inspirovali, přečtěte si více o našich aktivitách.

Snažíme se oslovovat potenciální zájemce o učitelství, kterých je mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi až 100 000, a pomoci jim na cestě za katedru.

Identifikovali jsme, že tyto lidi od vstupu do učitelství odrazuje náročný výklad potřebné legislativy a potřebují pomoci s jeho výkladem. Proto jsme u zájemců od začátku celého procesu a pomáháme jim
s dohledáním potřebné kvalifikace pomocí našeho interaktivního průvodce.

V případě, že si chce zájemce učení zkusit, nabízíme možnost se zapojit do týdenního programu, kterým jsme se inspirovali v zahraničí. Díky takto autentické zkušenosti pak může zájemce udělat informované rozhodnutí o tom, zda se opravdu vydá na svou Cestu k učitelství. Což je shodou náhod i název našich videí s lidmi, kteří prošli (nejen) naším týdenním programem Zkus učit! a později se z nich stali motivovaní učitelé a učitelky.

Pro nastupující učitele následně pořádáme půlroční komunitní programy Zauč se!, které podporují učitele v začátcích a pomáhají jim se ve své nové profesi dostatečně rozkoukat a usadit.

Poslechněte si jednoho z našich absolventů, který do školství přešel z jiné profese a absolvoval naše programy Zkus učit! a Zauč se!.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy „Na učitelích záleží“.

Máte pocit, že se vás tato problematika také týká? Začněte být změnou, kterou chcete vidět ve svém kraji.

Napište Sandře na sandra@zacniucit.cz

Aktivity Začni učit! v Karlovarském kraji byly podpořeny také Nadací BLÍŽKSOBĚ.