Učitelství češtiny jako cizího jazyka

v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) jako učitel v oboru bohemistiky a oborech blízkých na všech druzích a typech středních škol, na druhém stupni základní školy, v jazykových školách a vzdělávacích agenturách pořádajících kurzy pro děti i dospělé; zvláště je vybaven speciálními kompetencemi pro výuku češtiny pro cizince v různých kurzech češtiny určených pro děti i dospělé