Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) jako učitel v oboru bohemistiky a oborech blízkých na všech druzích a typech středních škol, na druhém stupni základní školy, v jazykových školách a vzdělávacích agenturách pořádajících kurzy pro děti i dospělé