Jak začít dělat asistenta pedagoga

Vyšší odbornost

Jde o přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nebo ve škole s integrovanými žáky.

Asistent pedagoga musí mít minimálně maturitu a odpovídající pedagogické vzdělání.

Pokud se chcete stát asistentem*kou pedagoga této „vyšší“ úrovně, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

 

Pokud nemáte alespoň maturitu, podívejte se na kvalifikaci pro nižší odbornost („nižší“ úroveň činnosti) AP.

 

1

Bc. v oblasti pedagogických věd

Pokud chcete vykonávat „vyšší“ úroveň činnosti AP, stačí vám minimálně bakalářský titul z jakéhokoliv pedagogického oboru.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete být asistent*ka pedagoga, ale rád*a byste tomu lépe rozuměl*a, můžete si udělat bakaláře např. z přípravy učitelů MŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-a
 

2

Bc. v jiné než pedagogické oblasti

Pokud chcete vykonávat „vyšší“ úroveň činnosti AP a máte jakýkoliv bakalářský titul, stačí vám dodělat si

buď

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na pedagogiku

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. b) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-b-1

nebo

studium pedagogiky

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-b-2

nebo

studium pro asistenty pedagoga

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. b) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-b-3

3

DiS. v oblasti pedagogických věd

Pokud chcete vykonávat „vyšší“ úroveň činnosti AP, stačí vám titul DiS. z jakéhokoliv pedagogického oboru.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete být asistent*ka pedagoga, vystudujete VOŠ v oboru Učitelství pro mateřské školy.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-c

4

DiS. v jiné než pedagogické oblasti

Pokud chcete vykonávat „vyšší“ úroveň činnosti AP a máte titul DiS., stačí vám dodělat si

buď

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na pedagogiku

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-d-1

nebo

studium pedagogiky

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-d-2

nebo

studium pro asistenty pedagoga

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. d) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-d-3 

5

Maturita pedagogického zaměření

Pokud chcete vykonávat „vyšší“ úroveň činnosti AP, stačí vám maturita z pedagogické střední školy.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-e

6

Maturita jiného než pedagogického zaměření

Pokud chcete vykonávat „vyšší“ úroveň činnosti AP a máte hotovou maturitu, stačí vám dodělat si

buď

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na pedagogiku

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. f) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-f-1

nebo

studium pro asistenty pedagoga

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. f) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-1-f-3