Zpátky domů

O Výluce

Výluka logo

Co děláme?

Ve Výluce věříme, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky. Proto podporujeme začínající i zkušené učitele – a zároveň pomáháme do školství nadšeným lidem z praxe.

Tuto vizi naplňujeme aktivitami a programy na portálu Začni učit! Zájemci o učitelství na něm najdou pomoc s doplněním pedagogické kvalifikace, začínající i zkušení učitelé workshopy, supervize nebo celoroční program. Pro širokou veřejnost pořádáme přednášky a diskuse, které otevírají rozličná témata spojená se vzděláváním.

Jak Výluka vznikla?

V roce 2016 řešily naše zakladatelky Jana a Sandra poměrně obvyklé dilema. Lákalo je učení, přitom ani jedna z nich nestudovala „peďák“. Chtěly si proto učitelskou zkušenost vyzkoušet – v Česku ale taková možnost neexistovala. V takovou chvíli se nabízelo jediné řešení. Projekt, který umožní učení nanečisto, vytvořit vlastními silami.

Tak vzniká Výluka, díky níž si učení vyzkoušelo v prvních letech několik desítek lidí. Záhy ale bylo jasné, že bariér na cestě k učitelství je mnohem víc. Záběr Výluky se proto postupně rozšiřoval a z původně komorního spolku se stala nezisková organizace s profesionálním týmem.

Důležitým milníkem bylo pro Výluku spuštění portálu zacniucit.cz. Ten vznikl v roce 2020 s pomocí dobrovolníků a o rok později byla ve spolupráci s Česko.Digital spuštěna jeho nová, rozšířená verze. Při této příležitosti jsme se rozhodli pro přehlednost přesunout velkou část našich našich programů pro zájemce o učitelství i učitele právě na platformu Začni učit!

Kde nás najdete?

Kampus Hybernská / Studentská Hybernská
Hybernská 4, 110 00 Praha 1

Našim korespondenčním sídlem je:
Výluka, z.s.
Ovocný trh 560/5 110, Praha 1
IČ: 05219833

S dotazy se ozývejte na info@zacniucit.cz nebo konkrétním lidem z týmu.

Naše sociální sítě