Naše dokumenty

Přihláška do spolku Výluka

Kodex spolku Výluka

Jednací a organizační řád spolku Výluka

Stanovy spolku:
Původní stanovy spolku Výluka
Aktuálně platné stanovy spolku Výluka z roku 2018

Účetní uzávěrky:
Účetní uzávěrka za rok 2017

Zprávy disciplinární komise:
Zpráva disciplinární komise za rok 2018

Výroční zprávy:
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021

Oznámení o svolání valné hromady:
Oznámení o svolání valné hromady 2017
Oznámení o svolání valné hromady 2018

Zápisy z valné hromady:
Zakládající valná hromada 3. 10. 2016
Valná hromada 20. 12. 2017
Valná hromada 21. 11. 2018
Valná hromada 2. 12. 2019
Valná hromada 10. 11. 2020
Valná hromada 3. 11. 2021

Oznámení o zpracování osobních údajů (GDPR):
Účastnice a účastníci programů
Lektorky a lektoři
Členky a členové spolku Výluka
Odebírající newsletteru
Odebírající newsletterových seriálů