Naše dokumenty

Přihláška do spolku Začni učit!

Stanovy spolku Začni učit!

Účetní závěrky:
Účetní závěrka za rok 2020
Účetní závěrka za rok 2021
Účetní závěrka za rok 2022

Výroční zprávy:
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2022

Oznámení o svolání valné hromady:
Oznámení o svolání valné hromady 2017
Oznámení o svolání valné hromady 2018
Oznámení o svolání valné hromady 2022
Oznámení o svolání valné hromady 2023

Zápisy z valné hromady:
Zakládající valná hromada 3. 10. 2016
Valná hromada 20. 12. 2017
Valná hromada 21. 11. 2018
Valná hromada 2. 12. 2019
Valná hromada 10. 11. 2020
Valná hromada 3. 11. 2021
Valná hromada 1. 12. 2022
Valná hromada 23. 11. 2023

Oznámení o zpracování osobních údajů (GDPR):
Lektorky*lektoři a zaměstnankyně*zaměstnanci
Členky a členové spolku Začni učit!
Další osoby