Jak začít učit na střední škole

Umělecké předměty

Požadavky na vyučující uměleckých předmětů jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ.

Pokud chcete učit některý z uměleckých předmětů na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, musíte mít vystudovaného buď

1

Mgr. z učitelství pro ZUŠ toho oboru, který budete učit

Pokud chcete učit umělecké předměty na 2. stupni ZŠ, stačí vám magisterské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Pokud máte tedy vystudován např. obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, můžete učit výtvarnou výchovu i na 2. stupni ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. g) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-g

2

Mgr. / MgA. umělecko-pedagogického zaměření

Pokud chcete učit umělecké předměty na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, nejjednodušší cestou k tomu je magisterský titul z oboru daného umělecko–pedagogického zaměření.

Pokud tedy máte „uměleckého” magistra a zjistíte, že můžete prokázat tzv. umělecko–pedagogické zaměření, pedagogickou kvalifikaci máte.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (3) / § 9 odst. (8) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-3
zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-8

3

výkonná umělkyně / výkonný umělec

Pokud chcete učit umělecké předměty na 2. stupni ZŠ, můžete prokázat, že jste výkonným či výtvarným umělcem nebo kvalifikovaně učíte v ZUŠ, na SŠ či konzervatoři.

Pokud je to tak a ve škole máte pracovat max. na půl úvazku, může vám ředitel*ka školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace pro odpovídající předmět. Uznání této kvalifikace pak platí pouze pro dobu, kdy splňujete výše uvedené podmínky.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (4) / § 9 odst. (9) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-4
zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-9