Jak začít učit na střední škole

Všeobecné předměty

Tzv. všeobecně–vzdělávacími předměty se podle zákona o ped. pracovnících rozumí předměty „opravňující k obecnému pedagogickému působení na dané škole“.

Typicky jsou to např. čeština, občanská výchova, dějepis, základy společenských věd apod., matematika, přírodopis, fyzika, chemie apod.

Pokud chcete učit některý z těchto předmětů na SŠ, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

1

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na SŠ, nejlogičtější cestou je magisterský titul z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit na druhém stupni češtinu, vystudujete bakaláře v oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-a

 

2

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na SŠ, kvalifikaci k tomu získáte magisterským titulem z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ a/nebo SŠ.

Tedy např. pokud chcete učit na SŠ dějepis, vystudujete bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-b

3

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na SŠ, můžete ho učit i s magisterským titulem z učitelství daného předmětu pro SŠ.

Tedy např. pokud chcete učit na SŠ zeměpis, vystudujete bakaláře v oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství geografie pro střední školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-c

4

Mgr. ze speciální pedagogiky pro učitele

Pokud chcete učit určitý předmět na SŠ a máte magistra ze speciální pedagogiky pro učitele, stačí vám doplnit si

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-e

5

Mgr. z učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na SŠ a máte magistra z učitelství pro 1. stupeň ZŠ (jinak také primární pedagogika), stačí vám doplnit si

buď

bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ

To znamená, že pokud máte magistra z učitelství 1. stupně a později zjistíte, že by vás lákal spíš 2. stupeň, jednou z variant je doplnit si bakaláře z učitelství ideálně daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého bakalářského studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. f) bodu 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-f-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ

To znamená, že pokud máte magistra z učitelství 1. stupně a později zjistíte, že by vás lákal spíš 2. stupeň, stačí vám doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ na některé vysoké škole.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. f) bodu 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-f-2

nebo

doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (DVPP)

To znamená, že pokud máte magistra z učitelství 1. stupně a později zjistíte, že by vás lákal spíš 2. stupeň, už jste kvalifikovaný pedagog, a tak vám stačí doplnit si k tomu učitelství ideálně daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. f) bodu 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-f-3

6

Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit určitý předmět na SŠ a máte magistra z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí vám doplnit si

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budete chtít učit třeba dějepis, ale budete mít magistra z ekonomie, nejlepší pro vás je dodělat si bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého bakalářského studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. d) bodu 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-d-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budete chtít učit třeba češtinu a budete mít inženýra z informatiky, stačí vám doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíte si ovšem najít studium CŽV, na které se budete moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdete u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se stanete kvalifikovaným pedagogem. Spousta ředitelů by vás ale pravděpodobně nechala učit jen informatiku, kterou jste vystudoval*a, proto je vhodné si pak už jen doplnit aprobaci pro učitelství češtiny.

Pozn.: „Aprobovanost“ pro výuku dalšího předmětu si doplníš studiem učitelství daného předmětu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. d) bodu 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-d-2