Učitelské jiskření

První stupeň, druhý stupeň, střední školy, čeština či praktické předměty. Ačkoliv z různého těsta a v různých školách, dost často řešíme stejné výzvy.

Dobré momenty z naší výuky zůstávají ve třídách a ty špatné s námi chodí domů. Daří se nám výuka jak chceme? A jak to zařizujeme? Nedaří? A co s tím můžeme dělat?

Během Učitelského jiskření se nebudeme (jenom) plácat po rameni, ale i kriticky přistoupíme k tomu, co se nám ve třídách děje.

Co získáte účastí na Jiskření?

 • Soustředění se ve svém profesním rozvoji vždy jenom na jednu věc.
 • Nejdeme metodou pokus omyl. Soustředíme se na prohloubení kvality základů učitelské práce.
 • Budete spolupracovat s podobně naladěnými kolegy a kolegyněmi.
 • Můžete buď sdílet, ptát se, nebo jen naslouchat. Zapojení si řídíte podle sebe.
 • Možnost nahlédnout do výuky ostatních a naopak. Uvidíte svou výuku očima druhých.
 • Rozvinete si dovednost zachytit podstatné momenty ze své výuky a bezpečně rozlišit, co zachovat, co posílit a co změnit.

 

(Znovu)objevíte v něm svou učitelskou jistotu, naučíte se nové (nebo upevníte už známé) pedagogické dovednosti a hlavně – osvojíte si, jak se soustředit na vlastní úspěchy. 

Pojďme si společně užít učitelskou roli. Abyste na konci mohli říct:

„Vím, jak chci učit. Zvládnu to. Užiju si to.“

Všechna jiskření probíhají online formou 3hodinové dílny a 2hodinového reflektivního setkání.

V dílně si společně „vyrobíme“ něco, co si následně vyzkoušíte ve výuce. Podle zaměření Jiskření to bude buď příprava, reakce na náročnou situaci nebo reflektivní otázka na závěr výuky. Budeme pracovat v menších skupinkách, a tak se můžete inspirovat od kolegů z jiných škol i předmětů. Pokud budete chtít.

Po jiskřící dílně bude následovat reflektivní setkání. Tam bude postup opačný. Donesete si něco hotového z výuky: přípravu, výsledek žákovské práce, popis situace… a ve skupinkách ji za asistence průvodkyň a dalších účastníků*účastnic rozeberete na kousky a budete rozhodovat, co zachovat a co do příště změnit.

Za účast na Učitelském jiskření nás můžete podpořit formou příspěvku přes Darujme. Dobrovolná cena za obě setkání (jiskřící dílna + reflektivní setkání) je 800 Kč.

Jiskřící harmonogram:
18. 3. 2024
15:00 – 18:00

Učitelské jiskření + dílna
„Jak na přípravy“

Postupně projdeme všemi částmi vyučovací hodiny, ujasníme si jejich roli v procesu učení, seznámíme se s různými metodami vhodnými pro jednotlivé části a vyzkoušíme si přípravu v praxi.

25. 3. 2024
17:00 – 19:00

Reflektivní učitelské jiskření – přípravy

Zaměřené na sdílení a reflexi toho, jak se nám s přípravami daří. Děje se ve třídě to, co chci a plánuji? Proč ano/ne?

8. 4. 2024
15:00 – 18:00

Učitelské jiskření + dílna
Jak na složité situace

Na vlastní kůži si vyzkoušíme, jak se respektujícím způsobem vypořádat s konfliktními a komplikovanými situacemi z naší třídy.

24. 4. 2024
17:00 – 19:00

Reflektivní učitelské jiskření – složité situace

Zaměřené na sdílení a reflexi toho, jak se nám se složitými situacemi daří. Děje se ve třídě to, co chci a plánuji? Proč ano/ne?

6. 5. 2024
15:00 – 18:00

Učitelské jiskření + dílna
Jak se dobře ptát a zadávat

Seznámíme se s tím, kdy, jak a jaké otázky ve výuce můžeme klást a prozkoumáme, jak formulovat zadání.

22. 5. 2024
17:00 – 19:00

Reflektivní učitelské jiskření – otázky

Zaměřené na sdílení a reflexi toho, jak se nám daří ptát a zadávat. Děje se ve třídě to, co chci a plánuji? Proč ano/ne?

Jak na složité situace (jiskřící dílna 8. dubna a reflektivní setkání 24. dubna)

 • Zvyšujete ve své třídě často hlas, ale nechcete?
 • Dohadujete se často s žáky o splnění práce?
 • Neumíte reagovat na sprostá slova ve třídě?
 • Ruší hluk ve třídě práci a soustředění?
 • Řešíte vzájemné posměšky žáků?

 

Konflikty jsou každodenní součástí učitelské práce. Na tomto setkání se budeme věnovat tomu, jak je řešit tak, aby vám to neubíralo energii, ale posilovalo vztahy se žáky. Přijďte své obavy a nejistoty sdílet mezi ostatní. Společně si rozšíříme repertoár reakcí na komplikované situace a posílíte si své učitelské sebevědomí. 

Nejedná se o žádnou teoretickou přednášku, ale o dvě setkání nadupaná praxí. Společně si ve skupině s dalšími vyučujícími či zájemci o učitelství vyzkoušíte na modelových situacích, či i na momentech z vlastní výuky praktické procvičení respektujících reakcí. Budeme používat popisný jazyk a princip popis-potřeba-prosba. 

Čas bude i na reflexi, diskuzi a sdílení radostí i strastí.