Jak začít učit na střední škole

Tělesná výchova

Požadavky na vyučující tělesné výchovy jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ. Pokud chcete učit tělocvik na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, musíte mít vystudovaného

Mgr. se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Pokud chcete učit tělocvik na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, stačí vám k tomu magisterský titul (ne nutně pedagogický) z oboru zaměřeného na tělesnou výchovu a sport.

Tedy např. pokud máte magistra v oboru „Trenér“, můžete spokojeně vyrazit do školství.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 8 odst. (1) písm. h) / § 9 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p8-1-h
zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-1-f