Jak začít učit na 2. stupni ZŠ

Tělesná výchova

Absolventi vysokoškolského studia v programu vychovatelství mohou nově vyučovat tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ.

Požadavky na vyučující TV jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ. Pokud chcete učit tělocvik na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, musíte mít vystudováno

Mgr. se zaměřením na učitelství tělesné výchovy

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7-1-f

nebo

Mgr. (neučitelské) se zaměřením na tělesnou výchovu a/nebo sport

a k tomu

studium pedagogiky pro učitele 2. stupně ZŠ nebo SŠ

Pozor! Absolventi vysokoškolského studia v programu vychovatelství mohou nově vyučovat tělesnou výchovu na 1.stupni ZŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a písm. a) / § 7a písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7a-1-a
zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7a-1-c-2