Jak začít učit na střední škole

Praktické předměty

Pokud chcete učit nějaký předmět praktického vyučování typicky na střední škole nebo středním odborném učilišti, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

1

Bc. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit nějaký předmět praktického vyučování na SŠ a máte alespoň bakaláře z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí si doplnit:

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máte třeba vystudovanou chemii a chcete učit předmět chemická laboratoř, nejlepší je dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ ideálně v oboru chemie, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (3) písm. a) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-a-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budete mít třeba bakaláře z ekonomky a chcete učit předmět účetní praktika, stačí si k tomu doplnit učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budete moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdete u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit na CŽV na některé z ekonomických VŠ. Tím se stanete kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (3) písm. a) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-a-2

nebo

studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máte třeba bakaláře z ekonomky a chcete učit praktický předmět projektové řízení, stačí si k tomu doplnit studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledejte kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (3) písm. a) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p22-1

 

2

DiS. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit nějaký předmět praktického vyučování na SŠ a máš DiS. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí si doplnit:

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máte třeba titul DiS. z obchodní akademie a chcete učit předmět praktického vyučování obchodní provoz, nejlepší je dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně nebo ZŠ ideálně v podobném oboru, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (3) písm. b) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících:

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-b-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budete mít titul DiS. z ekonomiky a budete chtít učit předmět praktického vyučování ekonomika podniku, stačí si k tomu doplnit učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíte si ovšem najít studium CŽV, na které se budete moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdete u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit na CŽV na některé z ekonomických VŠ. Tím se stanete kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (3) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-b-2

nebo

studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máte DiS. z ekonomického oboru a chcete učit předmět praktického vyučování účetnictví, stačí si k tomu doplnit studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledejte kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (3) písm. b) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p22-1

3

Maturita z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit nějaký předmět praktického vyučování na SŠ a máte maturitu z oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí si doplnit:

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máte třeba maturitu z oboru, který odpovídá předmětu praktického vyučování, nejlepší je dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně nebo ZŠ ideálně v podobném oboru, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (3) písm. b) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících:

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-b-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že pokud máte třeba maturitu z oboru, který odpovídá předmětu praktického vyučování, stačí si k tomu doplnit učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíte si ovšem najít studium CŽV, na které se budete moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdete u jednotlivých oborů). Tím se stanete kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (3) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-b-2

nebo

studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máte třeba maturitu z oboru, který odpovídá předmětu praktického vyučování, stačí si k tomu doplnit studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledejte kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (3) písm. b) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p22-1