Jak začít učit na střední škole

Odborný výcvik

Pokud chcete učit odborný výcvik typicky na střední škole nebo středním odborném učilišti, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

1

Bc. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit odborný výcvik na SŠ a máte alespoň bakaláře z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí si doplnit:

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máte třeba bakaláře z technologie potravin a chcete učit odborný výcvik potravinářskou výrobu, můžete si dodělat ještě jednoho bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. a) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-a-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňované vysokou školou a zaměřené na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budete mít bakaláře v oboru technologie potravin a budeš chtít učit pekárenskou výrobu, stačí si k tomu doplnit učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíte ovšem najít studium CŽV, na které se budete moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdete u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se stanete kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. a) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-a-2

nebo

studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máte třeba bakaláře z technologie potravin a chcete učit odborný výcvik potravinářskou výrobu, je potřeba doplnit si studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledejte kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdete požadavky tady:

§9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. a) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p22-1

2

DiS. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit odborný výcvik na SŠ a máš DiS. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí si doplnit:

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máte třeba titul DiS. ze zahradnického oboru a budete chtít učit zahradnické práce, nejlepší je dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. b) bod 1. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-b-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňované vysokou školou a zaměřené na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budete mít titul DiS. z technologie potravin a budete chtít učit odborný výcvik potravinářské výroby, stačí so k tomu doplnit učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíte si ovšem najít studium CŽV, na které se budete moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdete u jednotlivých oborů). Tím se stanete kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-b-2

nebo

studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máte třeba DiS. z technologie potravin a chcete učit odborný výcvik potravinářskou výrobu, je potřeba doplnit si studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledejte kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-b-3

3

Maturita z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit nějaký praktický předmět na SŠ a máte maturitu z toho oboru, který máte učit, stačí si doplnit:

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud budete mít maturitu v oboru analýzy potravin a budete chtít učit potravinářskou výrobu, nejlepší je pro dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-c-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňované vysokou školou a zaměřené na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budete mít maturitu z oboru odpovídajícímu tomu, který chceš učit, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíte si ovšem najít studium CŽV, na které se budete moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdete u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se stanete kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-3-c-2

nebo

studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud budete mít maturitu v oboru analýzy potravin a budeš chtít učit potravinářskou výrobu, je potřeba doplnit si studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledejte kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. c) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p22-1

4

Výuční list z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit odborný výcvik na SŠ a máte výuční list z toho oboru, který máte učit, stačí si doplnit:

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máte jen výuční list, musíte si dodělat maturitu, a pak bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. b) bod 1. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-5-b-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňované vysokou školou a zaměřené na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budete mít výuční list, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíte si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdete u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se stanete kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-5-b-2

nebo

studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud budete instalatér s výučním listem a budete chtít učit tomu odpovídající předmět odborného výcviku, je potřeba doplnit si studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledejte kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (5) písm. b) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 562/2004 o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p22-1