Jak začít dělat asistenta pedagoga

Nižší odbornost

Jde o přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Pro výkon této úrovně AP stačí dokonce pouze základní vzdělání s doplněným studiem pro AP.

Pokud se chcete stát asistentem*kou pedagoga této „nižší“ úrovně, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

 

Pokud máte maturitu nebo vyšší vzdělání, podívejte se na kvalifikaci pro vyšší odbornost („vyšší“ úroveň činnosti) AP – požadavky na doplnění kvalifikace jsou stejné (máte více možností) a budete kvalifikováni pro výkon obou úrovní činnosti AP.

 

1

Výuční list

Pokud chcete vykonávat „nižší“ úroveň činnosti AP a máte výuční list z jakéhokoliv oboru, stačí si doplnit:

studium pedagogiky

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-2-b

2

Střední vzdělání v oboru zaměřeném na přípravu AP

Pokud chcete vykonávat „nižší“ úroveň činnosti AP, stačí vám střední vzdělání (většinou jednoleté či dvouleté bez výučního listu a bez maturity) v oboru zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga.

Tedy např. pokud se chcete stát asistentem*kou pedagoga, kvalifikaci získáte tak, že vystudujete středoškolský obor jako např. Pedagogika pro asistenty ve školství.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-2-c

 

3

Střední vzdělání jakékoliv

Pokud chcete vykonávat „nižší“ úroveň činnosti AP a máte jakékoliv střední vzdělání bez maturity nebo výučního listu, stačí vám dodělat si

buď

studium pedagogiky

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-2-d-1

nebo

studium pro asistenty pedagoga

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-2-d-2

4

Základní vzdělání

Pokud chcete vykonávat „nižší“ úroveň činnosti AP a máte pouze základní vzdělání, stačí vám doplnit si:

studium pedagogiky

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p20-2-e