Jak začít učit na 2. stupni ZŠ

Cizí jazyky

Požadavky na vyučující cizích jazyků jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ.

Takže pokud chcete učit některý z cizích jazyků na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, budete si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

Pokud nemáte ani jedno z toho, budete si muset některou z těchto věcí doplnit, případně se kvalifikovat v jiném předmětu a aprobaci pro jazyk si doplnit v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

1

Mgr. z učitelství příslušného cizího jazyka

Pokud chcete učit určitý cizí jazyk na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství daného cizího jazyka.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit na druhém stupni angličtinu, vystudujete bakaláře v oboru Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství anglického jazyka a literatury. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a písm. e) a podle něj §12 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p12-1-a

2

Mgr. z učitelství se zaměřením na vzdělávání

Pokud chcete učit určitý cizí jazyk a máte magistra z nějakého pedagogického oboru, stačí vám doplnit si

jazykovou zkoušku na úrovni aspoň C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)

a k tomu

doplňující didaktické studium příslušného jazyka (DVPP)

Tedy např. pokud jste vystudoval*a magistra v oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání, možná jste odjel*a pracovat na pár let do zahraničí a pak jste zjistil*a, že chcete učit jazyky, musíte si dodělat jazykovou zkoušku úrovně C1 a k tomu v rámci DVPP tzv. doplňující didaktické studium příslušného jazyka (možná ho někde najdete jako „pedagogické minimum“ pro daný jazyk).

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a písm. e) a podle něj § 12 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p12-1-b

3

Mgr. ze společenských věd pro daný jazyk

Pokud chcete učit určitý cizí jazyk na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ a studoval*a jste daný jazyk v nějakém společenskovědním programu, stačí vám doplnit si

buď

bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů

V praxi to může znamenat, že budete mít třeba vystudovanou anglistiku a doděláte si k tomu bakaláře v oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (nebo pro úplně jiný předmět) – pak budete kvalifikovaný učitel.

nebo

studium pedagogiky pro učitele 2. stupně ZŠ nebo SŠ nebo pro učitele jazykové školy

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a písm. e) a podle něj §12 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p12-1-c

4

Mgr. z jiného oboru

Pokud chcete učit cizí jazyky na 2. stupni ZŠ, na gympnáziu nebo na SŠ a máte magistra z jiného oboru než z učitelství nebo společenskovědního studia daného jazyka, stačí vám doplnit si

jazykovou zkoušku z daného jazyka min. na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR/CEFR) a také doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka

a k tomu

buď

bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů

V praxi to může znamenat, že budete mít třeba inženýra z elektrotechniky a doděláte si k němu bakaláře v oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – pak budete kvalifikovaný učitel.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a písm. e) a podle něj § 12 písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p12-1-d-1

nebo

studium pedagogiky pro učitele 2. stupně ZŠ a učitele SŠ

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a písm. e) a podle něj § 12 písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p12-1-d-2

5

Rodilý mluvčí cizího jazyka / na jazykové úrovni rodilého mluvčího

Rodilý mluvčí nebo ten, který jazyk ovládá na úrovni rodného jazyka, splňuje předpoklady pro vyučování konverzace tohoto cizího jazyka, pokud dokončil alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou.

V případě, že získal*a vysokoškolské vzdělání, splňuje předpoklady pro vyučování tohoto cizího jazyka.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 22 odst. (8) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p22-8