Jak začít učit na 2. stupni ZŠ

Všeobecné předměty

Tzv. všeobecně–vzdělávacími předměty se podle zákona o ped. pracovnících rozumí předměty „opravňující k obecnému pedagogickému působení na dané škole“.

Typicky jsou to např. čeština, občanská výchova, dějepis, základy společenských věd apod., matematika, přírodopis, fyzika, chemie apod.

Pokud chcete učit některý z těchto předmětů na 2. stupni ZŠ nebo nižších gymnáziích, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

1

Mgr. z přípravy učitelů 2. stupně ZŠ, přípravy učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů nebo odborných předmětů střední školy

Pokud chcete učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ, nejlogičtější cestou je magisterský titul z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ nebo učitelství daného předmětu nebo odborných předmětů pro SŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit na druhém stupni češtinu, vystudujete bakaláře v oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7a-1-a

2

Mgr. z učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ či na SŠ a máte magistra z učitelství pro 1. stupeň ZŠ, stačí vám doplnit si

studium k rozšíření odborné kvalifikace vzdělávání zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo.

To znamená, že pokud máte magistra z učitelství 1. stupně a později zjistíte, že by vás lákal spíš 2. stupeň, stačí vám doplnit si k tomu studium k rozšíření odborné kvalifikace pro 2. stupeň ZŠ nebo SŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7a-1-b

3

Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ nebo SŠ a máte magistra z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí vám doplnit si

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a odst. písm. c) bodu 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7a-1-c-1

nebo

studium pedagogiky pro učitele 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budete chtít učit třeba češtinu a budete mít inženýra z informatiky, stačí vám doplnit si k tomu studium pedagogiky pro 2. stupeň ZŠ či SŠ. Spousta ředitelů by vás ale pravděpodobně nechala učit jen informatiku, kterou jste vystudoval*a, proto je vhodné si pak už jen doplnit aprobaci pro učitelství češtiny.

Pozn.: „Aprobovanost“ pro výuku dalšího předmětu si doplníte studiem učitelství daného předmětu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 7a písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p7a-1-c-2