MarekVystudovaný
programátor
KatkaZačínající
učitelka

Je to nestereotypní pomáhající profese, která má pro spoustu lidí jednoduše smysl.

Práce je to náročná, ale společensky prospěšná, a navíc se při ní člověk neustále učí o sobě samém.

Může to znít jako klišé, ale hodně lidí si před tabulí plně uvědomí svoje silné a slabé stránky a upevní si své hodnoty. Ve školách také čím dál víc oceňují lidi, kteří přichází z praxe a mají žákům co předat.

Pokud si nejsi jistý/á, jestli je to práce pro tebe, můžeš si to nejdříve vyzkoušet v malém – spousta učitelů začínala doučováním nebo vedením dětí v kroužcích nebo na táborech. Při tom zjistíš, jestli tě práce s dětmi baví.

„Začít učit mi stálo i za nižší plat. U jiných typů práce vám hrozí stereotyp, což není tak jednoduché, aby ve škole nastalo.“ — Marek

Můžeš jít studovat bakaláře nebo magistra se zaměřením na pedagogiku od základu, ale stejnou kvalifikaci získáš i absolvováním tzv. doplňujícího pedagogického studia (dříve pedagogické minimum), které se dá dálkově zvládnout za dva roky.

Nebo máš talent a ředitele školy přesvědčíš, že to zvládneš i bez diplomu. Pokud nemá na danou pozici kvalifikovanějšiho kandidáta, může tě přijmout, vzdělání si ale nejspíš stejně budeš muset doplnit později.

Druh potřebného vzdělání se liší podle toho, jestli chceš učit všeobecné, odborné, umělecké nebo sportovní předměty, a taky podle toho, co za studium už máš za sebou.

Začni učit podle předmětu!

Plný úvazek na ZŠ znamená 22 odučených hodin za týden, na středních školách je to 21 hodin. Zbývající čas tvoří přípravy na výuku a další činnosti.

Některé školy tě nebudou nutit všechen tento čas trávit na pracovišti.

Tabulkový plat začínajícího učitele na plný úvazek je v základu 28 020 Kč hrubého a je stejný bez ohledu na to, jestli učíš v Praze nebo v Dolní Lhotě. To aktuálně zhruba odpovídá průměrnému platu ve většině krajů ČR.

Současná vláda se navíc ve svém programovém prohlášení zavázala do roku 2021 navýšit platy pedagogů na úroveň 150 % platů v roce 2017. To by mělo znamenat nástupní plat zhruba ve výši 38 000 Kč.

5. místoUčitel na základní škole se v žebříčcích pravidelně umísťuje mezi prvními pěti nejprestižnějšími povoláními v ČR. Manažer je například až na 17. místě.

„Důležité je nebát se dát učení šťávu. Když mě hodina baví a dám do toho své nadšení, tak je velká šance, že to nakazí i studenty a potom nás to baví společně.“ — Katka

Ano, možné to je. Samozřejmě vždy záleží na preferencích a možnostech každé školy.

Ale zejména v případě odborných a technických předmětů, kde je a zatím i nadále bude učitelů velký nedostatek, bývají ředitelé ochotnější vzít učitele i na pár hodin týdně.

Samozřejmě to s sebou nese některá negativa – člověku se nemusí podařit se dostatečně začlenit do komunity školy a musí se do velké míry podřizovat možnostem rozvrhu, ale někomu může vyhovovat možnost přepínat mezi různými prostředími a způsoby práce.

Ačkoliv si spousta lidí myslí, že se společnost na učitele dívá skrz prsty, opak je pravdou.

Učitel na základní škole se v posledních patnácti letech v žebříčcích vnímání prestiže jednotlivých povolání CVVM vždy umísťuje mezi prvními pěti nejprestižnějšími povoláními v ČR.

Na spoustě škol začínající učitel dostane přiděleného tzv. uvádějícího učitele, který plní roli průvodce a rádce. Spousta starších a zkušenějších kolegů navíc určitě už podobný problém řešila, takže je určitě možné se ve sborovně u kávy zeptat jich.

Pokud ale tuhle možnost nemáš a nebo se setkáš se závažnějším výchovným nebo vzdělávacím problémem, ve škole jsou i odborníci, kteří mají řešení problémů v pracovní náplni. Může to být školní psycholog, speciální pedagog nebo výchovný poradce.

A ze všeho nejlepší je zapojit se do komunity začínajících učitelů! Výluka pro začínající učitele a učitelky pořádá pololetní série workshopů, víkendovky a supervize – více informací najdeš na webu a facebooku Výluky.