Jak začít učit na střední škole

Odborné předměty

Pokud chcete učit nějaký odborný předmět typicky na střední škole nebo středním odborném učilišti, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda už máte:

1

Mgr. z učitelství odborných předmětů SŠ

Pokud chcete učit odborný předmět na SŠ (např. odborné kreslení), nejpřímější cestou k tomu je magisterský titul z oboru učitelství odborných předmětů pro SŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (2) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-2-a

2

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit odborný předmět (např. chemické technologie), můžete mít vystudovaný všeobecně-vzdělávací předmět pro 2. stupně ZŠ a SŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu – v tomto případě by to splňoval obor učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-2-b

3

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

V případě, že chcete učit odborný předmět (např. počítačové sítě), můžete mít vystudovaný všeobecně-vzdělávací předmět pro SŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu. V tomto případě by to splňoval obor učitelství informatiky pro SŠ.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (2) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-2-c

4

Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit nějaký odborný předmět na SŠ a máte magistra z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí si doplnit:

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máte třeba inženýra z elektrotechniky a chcete učit odborný předmět elektrotechnická měření, nejlepší je dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ v ideálním případě se zaměřením na technické obory, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (2) písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-2-d-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že pokud máte třeba inženýra z informatiky a chcete učit odborný předmět počítačové aplikace, stačí si k tomu doplnit učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíte si ovšem najít studium CŽV, na které se budete moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdete u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budete muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se stanete kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (2) písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-2-d-2

nebo

studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máte třeba inženýra z dopravních staveb a chcete učit odborný předmět s tím související, stačí si k tomu doplnit studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro DVPP. V tomto případě hledejte kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (2) písm. d) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p22-1