Učitelství matematiky — Anglofonní literatury a kultury

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Absolvent má dokonalé znalosti běžné i odborné angličtiny v literární vědě a příbuzných oborech a hlubšími vědomosti z teorie a dějin anglofonních literatur a kultur.