Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Absolvent je připraven pro výuku latiny na gymnáziu, odborné střední škole (zdravotní, umělecké, sociální nebo jiné), případně vysoké škole.