Matematika se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk a literatura

Absolvent ovládá základy matematických disciplín souvisejících s výukou matematiky na střední škole.