Doplňující pedagogické studium – Geografie;CŽV UK

Doplňující pedagogické studium v rámci kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnuje zpravidla čtyřální kurzy (je koncipováno na čtyři ), probíhající prezenční formou s tím, že některé části výuky (hlavně z pedagogicko psychologického bloku) budou vyučovány v několika víkendových blocích (pátek odpoledne a sobota dopoledne) a jiné předměty daných kurzů budou klasicky rozvrhovány. Úspěšné absolvování těchto kurzů umožňuje získat způsobilost pro vykonávání učitelského povolání. Tyto kurzy tedy zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK) pro učitelství přírodovědných předmětů na středních a základních školách, rozšiřují získanou odbornou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání.