Zpátky na výběr předmětů na SŠ

Jak začít učit na střední škole

Všeobecné předměty

Tzv. všeobecně–vzdělávacími předměty se podle zákona o ped. pracovnících rozumí předměty „opravňující k obecnému pedagogickému působení na dané škole“.

Typicky jsou to čeština, občanská výchova, dějepis, základy společenských věd apod., matematika, přírodopis, fyzika, chemie apod.

Pokud chcete učit některý z těchto předmětů na středních školách, učilištích nebo gymnáziích, budete (případně nebudete) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máte:

  1. Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ
  2. Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
  3. Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ
  4. Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

1Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ, nejlogičtější cestou je magisterský titul z učitelství daného předmětu pro SŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víte, že chcete učit na druhém stupni češtinu, vystudujete bakaláře v oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-1-a

2Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na SŠ, kvalifikaci k tomu získáte magisterským titulem z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ a/nebo SŠ.

Tedy např. pokud chcete učit na druhém stupni dějepis, vystudujete bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-1-b

3Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ

Pokud chcete učit určitý předmět na SŠ a máte magistra z učitelství pro 2. stupeň ZŠ,stačí si doplnit

buď

bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

V praxi to tedy znamená, že pokud už máte magistra např. z ČJ a AJ pro 2. stupeň ZŠ, měl*a byste si k tomu doplnit bakaláře, tedy např. Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (1) písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-1-d-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ

To znamená, že pokud už máte magistra z učitelství matematiky pro 2. stupeň, stačí si k tomu doplnit učitelské CŽV na některé vysoké škole.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (1) písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-1-d-2

nebo

doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (DVPP)

To znamená, že pokud máte magistra z učitelství 2. stupně a později zjistíte, že by vás víc lákalo učitelství na střední škole, už jste kvalifikovaný pedagog, a tak stačí doplnit si k tomu učitelství ideálně daného předmětu pro SŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (1) písm. d) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-1-d-3

4Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chcete učit určitý předmět na SŠ a máš magistra z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí si doplnit:

buď

pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budete chtít učit třeba dějepis, ale budete mít třeba omylem magistra z ekonomie, nejlepší je pro vás dodělat si bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání, čímž získáte pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého bakalářského studia budete muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (1) písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-1-c-1

nebo

vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budete chtít učit třeba češtinu, ale budete mít třeba omylem inženýra z informatiky, stačí si k tomu doplnit učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíte si ovšem najít studium CŽV, které odpovídá oboru vašeho magistra, tedy např. CŽV učitelství v oboru informační a komunikační technologie. Tím získáte pedagogickou kvalifikaci pro učitelství na SŠ.

Pozn.: „Aprobovanost“ pro výuku jazyka si doplníte studiem učitelství daného předmětu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdete požadavky tady:

§ 9 odst. (1) písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

zakonyprolidi.cz/cs/2004-563#p9-1-c-2