Jak začít učit?

Trnitost cesty k učitelství se liší u každého z nás podle toho, kolik je ti let, co už máš vystudováno, jak jsi na tom časově a finančně atd. Než se na to podíváme dál, věz, že pokud jsi motivovaný/á učit mladší generace i učit se od nich, stojí to za to!

V jaké situaci se právě nacházíš?


Nemáš vysokou školu.

Pokud nechceš studovat vysokou školu a máš nebo budeš mít maturitu, můžeš zvážit taky profesi asistenta pedagoga. Můžeme tě ujistit, že je to pedagogicky plně uspokojující profese, ve které máš pouze víc prostoru věnovat se jednotlivým žákům individuálně.

Buď asistentem pedagoga!


Pokud chceš přímo učit na základce nebo střední škole, pravděpodobně se tomu nevyhneš – magisterský titul je potřeba pro výuku většiny předmětů. Abys tedy mohl/a učit, nejjednodušší cestou pro tebe bude určitě vystudovat na některé z pedagogických či jiných fakult Bc. a navazující Mgr. obor pro výuku daného předmětu pro daný stupeň školy.

Jaké předměty chceš začít učit?

Studuješ nebo jsi absolvoval/a pedagogický obor.

Pokud jsi vystudoval/a pedagogického magistra pro předměty, které plánuješ i po jeho dokončení učit, je to samozřejmě ideální scénář. Může se ale taky stát, že budeš chtít učit nějaké jiné. V tom případě máš několik možností. Tou nejjednodušší je doplnit si tzv. pedagogické minimum, tedy projít kurzem celoživotního vzdělávání (CŽV), který nabízí některá z vysokých škol.

Potřebné kvalifikace můžeš dosáhnout taky absolvováním bakaláře pedagogiky se zaměřením na 2. stupeň ZŠ nebo SŠ. Ten sice trvá výrazně déle než kurzy CŽV, zároveň tě ale nebude stát ani korunu.

Třetí možností je pak doplňující studium (DVPP), kterým si rozšíříš svojí odbornou kvalifikaci. DVPP organizují kromě vysokých škol i další organizace nebo třeba spolky a zpravidla si je musíš zaplatit.

Jaké předměty chceš začít učit?

Studuješ nebo jsi absolvoval/a jakoukoliv jinou vysokou školu.

Pokud zrovna studuješ nebo jsi už dokonce dokončil/a studium na vysoké škole a chceš začít učit na základní nebo střední škole, bude pro tebe nejjednodušší dodělat si k magistru tzv. pedagogické minimum, což je některý z vysokoškolských programů celoživotního vzdělávání (CŽV)  zaměřených právě na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ.

Potřebnou kvalifikaci můžeš získat taky absolvováním bakaláře v pedagogice se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ. Bakalář ti sice zabere víc času než kurz CŽV, nebudeš za něj ale zase muset platit.

Výhodou taky je, že škola ti často umožní začít s kurzem CŽV nebo bakalářem ještě v průběhu tvého magisterského studia a ty tak ušetříš peníze tím, že některé předměty absolvuješ jako volitelné už během magistra.

Jaké předměty chceš začít učit?