Jak probíhají supervize

Potřebujete sdílet pedagogické trable s ostatními a navzájem se obohacovat? Jednou za dva měsíce pořádáme skupinovou supervizi vedenou zkušenou supervizorkou Martinou Skalníkovou.

Principem supervize je hledání řešení problémů z praxe s nezaujatým odborníkem. Může se týkat práce s problémovým žákem, spolupráce s kolegy, důvěrnosti prostředí ve škole, komunikace s rodiči žáků. Probíhá v bezpečném prostředí, formou rozhovoru – individuálně, nebo ve skupině.

Předpokladem k supervizi je ochota k vzájemné důvěře a ochota o problému mluvit a hledat řešení. (nevypustdusi.cz)

Tohle je naše PhDr. Martina Skalníková!

Martina se dlouhodobě zabývá podporou pedagogů a pedagožek a má úctyhodný životopis – více o ní najdete třeba tady.

Startovací supervize v novém roce 2022 pro otevřenou skupinu učitelů proběhne ve čtvrtek 20. ledna 2022 online. Další supervize je naplánovaná na 24. března 2022.

Na každou supervizi je nutné se přihlásit zvlášť a bude otevřena při minimálním počtu 5 účastníků.