Jak probíhá série workshopů

Všechny workshopy se budou konat v Kampusu Hybernská (Praha 1), v případě znovuobnovení epidemiologických opatření budou workshopy přesunuty do online prostředí.

Díky finanční podpoře našich dárců MHMP a Nadace České spořitelny je cena série workshopů 490 Kč, pro studenty a účastníky předchozích programů Výluky nebo Začni učit! 390 Kč. Skutečná cena na jednoho účastníka činí více než 1 000 Kč.

Přihlášky uzavíráme 10. 2. 2022 nebo po naplnění kapacity.

Zajímá vás, jakými tématy se v našich workshopech budeme zabývat – a jaká jsou přesně termíny těchto setkání? Veškeré informace najdete v naší přihlášce!