Jak probíhá celoroční program

  • Na začátku se seznámíte se skupinou dalších začínajících vyučujících, se kterými se budete pravidelně setkávat celý školní rok.
  • Společně vyjedeme na víkend, kde se lépe poznáme mezi sebou a se svou vlastní učitelskou vizí.
  • Čeká vás 10 tematických a 5 reflektivních setkání, vždy pod vedením zkušených lektorů a lektorek.
  • Tempo svého rozvoje si určujete podle vlastní potřeby.
  • Setkání probíhají v Praze.
  • Po celou dobu trvání programu je vám k dispozici zkušená průvodkyně.

Díky finanční podpoře našich dárců MHMP a Nadace České spořitelny je cena celoročního kurzu (včetně ubytování na výjezdním víkendu) 5 000 Kč. Skutečná cena na jednoho účastníka totiž činí více než 20 000 Kč.

Deadline přihlášek je 23. 9. 2021 do 23:59 (můžete se tedy přihlásit i na prvním ochutnávkovém setkání).

Ve dvou se to lépe učí: Pokud se přihlásíte s kolegou/kolegyní nebo s kamarádem/kamarádkou, napište jeho jméno a příjmení nakonec do „Máte pro nás nějaký vzkaz nebo podnět“. Dáme každému slevu 500 Kč.

* Pokud jste se už v minulosti zúčastnili některého z programů Výluky, dáme vám slevu 500 Kč. Pro uplatnění slevy napište nakonec do „Máte pro nás nějaký vzkaz nebo podnět“ heslo Výluka.

23. 9. 2021
16:00 – 19:00
Úvodní setkání + „Jak přemýšlet nad hodnocením“

Proběhne první seznamování a vrhneme se také na první učení.

 
22. – 24. 10. 2021
 
Výjezdní víkend „Já v roli učitele“

Vyjedeme na víkend, blíže se seznámíme mezi sebou, ale i sami se sebou.

11. 11. 2021
15:00 – 18:00

Setkání „Jak na přípravy hodin“

Dozvíme se, jak dělat přípravu na vyučování, aniž by zabrala dlouhé hodiny.

18. 11. 2021
16:00 – 17:30

Reflektivní setkání

Zaměříme se na přípravy hodin.

11. 12. 2021
9:00 – 16:00

Setkání „Jak hodnotit“

Budeme se připravovat na pololetní hodnocení.

7. 1. 2022
16:00 – 17:30

Reflektivní setkání

Zaměříme se na hodnocení.

22. 1. 2022
15:00 – 18:00

Setkání „Jak na komunikaci“

Zaměříme se na komunikaci ve třídě.

3. 2. 2022
16:00 – 17:30

Reflektivní setkání

Zaměříme se na komunikaci.

11. 2. 2022
15:00 – 18:00

Setkání „Inspirativní přístupy ve výuce“

Poznáme dosud možná neznámé přístupy ve výuce.

5. 3. 2022
9:00 – 16:00

Setkání „Učitel ve třídě“

Zaměříme se na sebe, na své potřeby a prožívání ve třídě.

22. 4. 2022
15:00 – 18:00

Otevřená dílna

Čeká nás Otevřená dílna.

28. 4. 2022
16:00 – 17:30

Reflektivní setkání

Filmový klub.

13. 5. 2022
15:00 – 18:00

Setkání „Jak na dobré vztahy“

Prozkoumáme tvorbu dobrých vztahů.

26. 5. 2022
16:00 – 17:30

Reflektivní setkání

Zaměříme se na vaše potřeby.

volitelný termín
9:00 – 16:00

Závěrečné setkání

Uzavřeme celý školní rok.